nabídka pozemků k bezplatnému užívání -matečnicové sady. Pagopago.org

Ahoj,nabízíme k bezplatnému užívání pozemky -Matečnicové sady.

Jedná se o výměry kolem 1 ha-2 ha.

Oblast :Dolní zálezly

            Liberec

            Olomouc

            Kořenov

            Klobouky u Brna

            Lhotka u Kroměříže

Pozemky jsou určeny pro matečnicové sady ovocných dřevin Krajových odrůd.

Z těchto sadů se odebírá osivo.Které dále využíváme pro pěstování ovocných dřevin a následující nekomerční výsadbu.

1.Uživatel pozemky jednou ročně k 30.9. pošlape,uválí a sklidí ovoce které mu zůstává pro vlastní potřebu,podmínkou je získání osiva.Osivo je uloženo v genobance.Uživatel obhospodařuje pozemky dle svého uvážení.

2.Uživatel založí v místě pobočný spolek Pagopago.org,dostane kopii www stránek organizace,a stanovy spolku.

3.Uživatel se stává členem Pagopago.org

4.Pozemky zůstanou volně přístupné.

5.Uživatel na pozemku založí školku ovocných dřevin.Cílem je distribuce ovocných dřevin a výsadba v okolí

6.Ovocné stromky prodává za cenu stanovenou mateřskou organizací.

7.Zisk z prodeje stromků i ovocných produktů!!!mimo osiva!!!zůstává v pobočném spolku,a disponuje jím uživatel.

Za

Pagopago.org Josef Čermák

Prohlédnuto: 114 x

Odpovědět

© 2017   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby