vegetace zelené střechy

vegetaci tvoří rostliny jako mechy, sukulenty a rozmanité trávy a byliny, které jsou odolné vůči mrazu a suchu, nevyžadují péči a umějí se přizpůsobit extrémním podmínkám. Znamená to, že rostliny musejí mít vysokou schopnost regenerace. Proto se výhradně používají divoké rostliny.

kriteria vegetace

pokud ozelenění střechy nemá přinést pouze účinek estetický, ale má znamenat především efekt stavebně fyzikální (např tepelnou izolaci, letní tepelnou ochranu a zvukovou izolaci), ekologický (zadržování dešťové vody, čištění vzduchu) jakož i stavebně konstrukční (např. ochranu střešní konstrukce před UV zářením a extrémními teplotními výkyvy), měl by vegetační polštář být co nejhustší a v celé ploše přibližně stejně vysoký.

 • použití divokých trav a bylin
 • odolnost vůči mrazu
 • odolnost vůči suchu
 • výška vzrůstu 10-23cm
 • výška plodných stébel do 40cm
 • tvorba hustého plštáře, nízký vzpřímený vzrůst

druhy vegetace

 • osivo --- osivo divokých trav má většinou menší klíčivost a druhovou čistotu, rostliny jsou ale často odolnější. u suché sadby je zpravidla zapotřebí 3-8g osiva na m3
 • výhony --- u rozchodníků se zpravidla  vysévají kousky výhonů. Vrůstají velmi lehce a přetrvají i v období sucha
 • byliny a trvalky --- rostliny pro extenzivní ozelenění mají být odolné a jen mírně hnojené dusíkatými hnojivy
 • travní koberce a travní pásy
 • vegetační rohože

 • 70% trvalky versus 30% trav --- druhově pestrá, opticky zajímavá, nevhodný poměr, vytváří malo hustý travnik
 • uložení substrátu a založení vegetace lze svepomocí provést většinou velmi snadno
 • u šikmých střech se také osvědčil způsob ozelenění spočívající v tom, že se v odstupech uloží travní drny a do pásů mezi ně se provede výsev. Tím se zabrání odplavování semen deštěm a ozelenění se urychlí.
 • na střechy se sklonem k jihu dopadá sluneční záření více než na střechy na severní straně, takže se tam budou vytvářet rozdílná společenství rostlin.
 • při možnosti vstupu na střechu se doporučuje zpevnit cesty a terasy např. štěrkem, deskami nebo rošty

protipožární opatření

zelené střechy jsou hodnoceny jako tvrdé střechy a nevyžadují žádná speciální protipožární opatření, pro intenzivní ozelenění neplatí žádná omezení, pokud je typ vegetace jen málo hořlavý

Extenzivní ozelenění je klasifikováno jako tvrdá střecha tehdy, když substrát je silný min 3cm a obsahuje méně než 23% organických látek. Dále je třeba zachovat 50cm odstup vegetace od střešních otvorů a vystupujících stavebních částí, jestliže jejich výška nepřekračuje 0.8m.

práva sousedů

pokud se soudy zabývají problémem zelených střech, vycházejí z toho, že přenos semen ze střešní vegetace na pozemky sousedů je třebe pokládat za nevýznamnou újmu, že jde o stav v místě obvyklý a nevyhnutelný a že je nutné ho akceptovat.

padání listí a větví způsobené podzimními a jarními větry a poletování semen v létě...je odvrácenou stranou příjemností a užitku, které nabízí zelená krajina

ekologicko-ekonomické

 • snižují spotřebu volných ploch a podíl dlážděných ploch
 • produkují kyslík a váží kysličník uhličitý
 • filtrují částice prachu a nečistot ve vzduchu a absorbují škodliviny
 • zabraňují přehřívání střech a tím víření prachu
 • redukují teplotní výkyvy způsobené střídáním dne a noci
 • zmenšují kolísání vlhkosti vzduchu


kromě toho

 • mají při odborném provedení téměř neomezenou životnost
 • mají tepelně izolační účinek
 • v létě chrání obytné podkroví před intenzivním slunečním žárem
 • působí jako zvuková izolace
 • jsou pokládány za nehořlavé
 • zpomalují odtok dešťové vody, čímž snižují zatížení místní kanalizace
 • šíří aromatickou vůni
 • vytváří životní prostor pro hmyz
 • je estetická, v člověku vyvolává pozitivní stav mysli a pocit uvolněnosti

tepelně izolační účinky

 • uzavřený vzduchový polštář působí jako tepelně izolační vrstva. čím je rostlinný polštář hustší, tím je účinek větší
 • část dlouhovlnného tepelného záření vyzářeného z budovy je listím odrážena, část je absorbována. tím se zmenšují tepelné ztráty budovy vyzařováním
 • hustý rostlinný polštář chrání povrch substrátu před větrem. protože se tam vzduch téměř nehýbe, je tepelná ztráta způsobená větrem blízká nule.
 • časné ráno, kdy venkovní teplota je nejnižší, a teplotní rozdíl a teplotní ztráta teplých vnitřních prostor směrem ven jsou proto největší, tvoří se na vegetaci rosa.
 • dýcháním kořenů také vzniká malé množství tepla v zemině, které v zimě přispívá k tomu, že zemina nepromrzne
 • jelikož při přeměně 1g vody na led se uvolní asi 80kalorií, aniž klesne teplota, uchovává si promrzající zemina velmi dlouho teplotu kolem 0stupňů, i když venkovní teplota je podstatně nižší
 • střechy porostlé divokou trávou a bylinami nabízejí prostor především motýlům, čmelákům a střevlíkům, s vřesem jsou vynikající pastvou pro včely.


 • divoké byliny na zelené střeše, jako např. mateřídouška, levandule, hvozdík a řebříček, vydávají aromatické vůně, které jsou vnímány jako příjemné.

estetické a psychologické

 • pohledy do zeleně mají antidepresivní účinky a zvyšují výkonnost
 • svou přírodní krásou působí příznivě na lidskou psychiku
 • louka na střeše se pohybuje ve větru --- opticky vnímaně vlnění působí uklidňujícím dojmem na lidi
 • stresované a podněcujícím způsobem na unavené
 • zelená střecha žije a přežije toho, kdo se na ní dívá
 • ozeleněný dům lze lépe než ostatní začlenit do krajiny a přizpůsobit okolí


Vzhled zelené střechy nemění jen střídání ročních období, ale také počasí, přenos semen, ptáci a vítr, nové rostliny se uchytí, některé staré vlivem mrazu nebo sucha zaniknou. Naživu zůstane společenství rostlin, které odolalo mrazu, suchu a větru, mění barvy a tvary podle jednotlivých ročních období a je stále zelené i v zimě.


Založit na střeše užitkovou zahradu a pěstovat tam zeleninu je sice možné, ale ne-přiliš smysluplné. Extrémní stanoviště, jímž střecha zatížená větrem je, i malá výška substrátu způsobují silné kolísání teplot a vlhkosti, což kulturním rostlinám neprospívá.

doporučené trávy

obrázky trav jsou v mém albu fotek "vegetace zelené střechy" a v blogu Travy na permawebu

 • kavyl stipa
 • kostřava festuca
 • lipnice poa
 • pěchava sesleria
 • psineček agrostis
 • ostřice carex
 • sveřep bromus
 • tomka anthoxanthum
 • třeslice briza

tyto trávy lze mísit s dalšími místně typickými travami a bylinami, pokud mají podobné vlastnosti

směs divokých trav pro hustý trávník

 • +23% kostřava červená výběžkatá festuca rubra genuina
 • -23% kostřava načervenalá festuca rubra commutata
 • -23% kostřava ovčí festuca ovina
 • +23% lipnice luční poa pratensis
 • -8% psineček tenký agrostis tenuis

byliny pro výšku substrátu 12-18cm

obrázky a informace o rostlinách jsou v mém albu fotek nebo blogu

mateřídouška

 • okraje a hřebeny střech
 • stabilní, stačí jí málo vlhkosti a i v zimě vytváří hustý polštář

pažitka

vysévá se především kvůli svým nafialovělým květům, které střechu zkrášlují od jara do podzimu, ale poté jejich šedá barva vytváří dojem bezútěšnosti. Je třeba také mít na paměti, že pažitka se snadno stává dominantní a potlačuje růst trav.

vřes obecný a vřesovec čtyřřadý

má-li na střeše vzniknout louka pro včely, doporučují se zakrslé keříky vřesu obecného a vřesovce čtyřřadého.

kručinka barvířská a jalovec

jednotlivě lze použít i kručinku a jalovec, které pak rovněž vytvářejí zakrslé formy. Pro tyto rostliny je vhodná písčitá půda chudá na živiny.

jetel

jetel, který se nemůže na streše rozvíjet, může převysnout a vytvořit až metr dlouhé šlahouny ze střechy. Střechy s rostlinami jako jetel, pažitka nebo sedmikrásky, volenými často z estetických důvodů, mají menší povrch listí než travnaté střechy, a proto i menší stavebně fyzikální a klimatický účinek; stále však mají větší povrch listí než střechy osázené rozchodníkem nebo kombinací mech-rozchodník.

Prohlédnuto: 2933 x

Komentář přidal(a) beruna dne 7.Únor.2013 v 16:58

Přidat komentář

Chcete-li přidat komentář, musíte být členem komunity PermaWeb!

Přidejte se ke komunitě PermaWeb.

© 2019   PermaWeb   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby